ข่าวสารและกิจกรรม

๒ เมษายน ๒๕๖๒

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณ สุข พละ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร เหล่าพนักงาน บริษัท สัมพันธ์พร เทรดดิ้ง จำกัด
(ชาญชัยเซรามิค เพชรบุรี)