เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ( 1 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

– เพศชาย/หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
– ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง แก้ไข Hardware Server , Notebook , PC , Printer , Router ได้
– มีประสบการณ์ในการจัดการฐานข้อมูล , มีความรู้เรื่อง Active Directory , Symantec Backup Exec
– มีความรู้ทางด้านระบบ Network (LAN , Wi-Fi , CCTV)
– มีความรู้ทางด้านระบบปฎิบัติการ เช่น Windows 2003 Server , Windows XP , Windows 7
– มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ internet ได้ดี
– มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้
– มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
3.วันพักร้อน 6-10 วันต่อปี
4.วันลากิจ 3-6 วันต่อปี
5.ทุนการศึกษาบุตร 2 ครั้งต่อปี
6.เบี้ยขยันรายเดือน
7.ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8.เสื้อฟอร์มบริษัท
9.ค่าเที่ยว (เฉพาะตำแหน่ง)
10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนสมัครงาน

ติดต่อ-สอบถาม

Phone: (032) 440 980 – 2  , (097) 9594449  (ติดต่อคุณแอนฝ่ายบุคคล)
Email: human@chanchaiceramic.com