เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ( 1 ตำแหน่ง )

  • ลักษณะงานที่ต้องทำ

– เก็บสถิติการทำงาน
– ตรวจสอบและจัดทำรายงานเงินเดือน
– ดูแลกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
– สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
– ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ให้กับพนักงาน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

– เพศหญิง
– อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
– วุฒิ ปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความละเอียดรอบคอบ
– มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สุจริต

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
3.วันพักร้อน 6-10 วันต่อปี
4.วันลากิจ 3-6 วันต่อปี
5.ทุนการศึกษาบุตร 2 ครั้งต่อปี
6.เบี้ยขยันรายเดือน
7.ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8.เสื้อฟอร์มบริษัท
9.ค่าเที่ยว (เฉพาะตำแหน่ง)
10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนสมัครงาน

ติดต่อ-สอบถาม

Phone: (032) 440 980 – 2  , (097) 9594449  (ติดต่อคุณแอนฝ่ายบุคคล)
Email: human@chanchaiceramic.com