เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ( 1 ตำแหน่ง )

  • ลักษณะงานที่ต้องทำ

– รักษาเงินสด
– ตรวจนับเงินให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ
– ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

– เพศหญิง
– อายุตั้งแต่ 19-35 ปี
– วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความละเอียดรอบคอบ
– มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สุจริต

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
3.วันพักร้อน 6-10 วันต่อปี
4.วันลากิจ 3-6 วันต่อปี
5.ทุนการศึกษาบุตร 2 ครั้งต่อปี
6.เบี้ยขยันรายเดือน
7.ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8.เสื้อฟอร์มบริษัท
9.ค่าเที่ยว (เฉพาะตำแหน่ง)
10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนสมัครงาน

ติดต่อ-สอบถาม

Phone: (032) 440 980 – 2  , (097) 9594449  (ติดต่อคุณแอนฝ่ายบุคคล)
Email: human@chanchaiceramic.com