เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( 2 ตำแหน่ง )

  • ลักษณะงานที่ต้องทำ

– ทำเอกสารสั่งซื้อ ตามที่ได้รับอนุมัติ และติดตามงานจนแล้วเสร็จ
– ตรวจรับสินค้า ให้ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ
– ทำเอกสารส่งสินค้าเข้าระบบ
– ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายขาย ให้ได้สินค้าตามที่นัดหมายลูกค้า
– อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศชาย/หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อ 1 – 2 ปี
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ internet ได้ดี
– มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้
– มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
3.วันพักร้อน 6-10 วันต่อปี
4.วันลากิจ 3-6 วันต่อปี
5.ทุนการศึกษาบุตร 2 ครั้งต่อปี
6.เบี้ยขยันรายเดือน
7.ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8.เสื้อฟอร์มบริษัท
9.ค่าเที่ยว (เฉพาะตำแหน่ง)
10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนสมัครงาน

ติดต่อ-สอบถาม

Phone: (032) 440 980 – 2  , (097) 9594449  (ติดต่อคุณแอนฝ่ายบุคคล)
Email: human@chanchaiceramic.com